Kongsi pandangan anda mengenai perpaduan sosial | Malay

Closed 31 Oct 2021

Opened 25 Jun 2021

Overview

Ringkasan

Pada hari Jumaat 25 Jun, kerajaan telah melancarkan program yang penting dan bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan sosial di New Zealand dan membina masyarakat yang lebih aman, lebih bertolak ansur dan inklusif.

Dari 25 Jun hingga 31 Oktober, anda boleh memberikan pandangan dan maklum balas anda mengenai pelbagai cadangan perpaduan sosial - dari bagaimana kita harus menentukan dan mengukur perpaduan sosial, hingga bagaimana ia dapat ditegakkan dan disokong dalam undang-undang.

Anda boleh membuat penyerahan dalam talian atau menulis kepada kami

Anda boleh membuat penyerahan di laman web MSD. Laman web ini menyediakan cara-cara mudah untuk anda memberikan maklum balas anda kepada kami.

Anda juga boleh menghantar maklum balas anda melalui e-mel ke social_cohesion@msd.govt.nz

Kami juga mengalu-alukan penyerahan bertulis kepada Ministry of Social Development, PO Box 1556, Wellington 6140.