Ku wadaag aragtidaada ku saabsan wada noolaanshaha bulshada | Somali

Closed 31 Oct 2021

Opened 25 Jun 2021

Overview

Maalinta Jimcaha 25 Juun, dowlada waxay bilowday barnaamij shaqo muhiim ah ee loogu tallogalay xoojinta wada noolaanshaha bulshada ee New Zealand iyo dhisida bulsho aad u badqabsan, dulqaad badan oo ku darid leh.

Laga bilaabo 25 Juun illaa 31 Oktoobar 2021, waxaad ku bixin kartaa aragtiyahaaga iyo jawaab celinta heer kala duwan ee soo jeedinada wada noolaanshaha bulshada – laga bilaabo sida aheyd inaan u qeexno oo u cabirno wada noolaanshaha bulshada, ee sida loola tiigsado oo loogu taageero sharci ahaan.

 

Waxaad ku sameyn kartaa gudbin onleenka ama noo soo qor

Waxaad ku sameyn kartaa gudbinta websaydka MSD. Boggan wuxuu bixiyaa qaabab sahlan oo aad nagu siisid faallo celintaada.

Waxaad sidoo kale noogu soo diri kartaa faallo celintaada i-meel ahaan social_cohesion@msd.govt.nz

Waxaan sidoo kale soo dhaweynaa gudbinta qoran ee ku socota Wasaarada Hormarinta Bulshada, PO Box 1556, Wellington 6140.