Tukuna mai ō whakaaro mō te take nei, mō te noho ngātahi ā-pāpori | Te Reo Māori

Closes 31 Oct 2021

Contents

Kei te hiahia te Kāwanatanga kia whakahokia kōrero mai e ngā tū rōpū whānui, tāngata anō hoki mō ngā mahi hai whakatinana i ngā whaikupu ka puta ake i te Rapunga Kōmihana Roera hai whakapakari ake i tā tātau noho ngātahi. Mā ō whakahoki kōrero mai, mā ō whakaaro hoki e whai whakaaro ai ki ngā whakatau whakamutunga a te Kāwanatanga.

Kai konei he kōrero māu mō ngā mahi e mahitia ana ki te whakatinatina i ētahi whaikupu kē atu.

Tīmata mai ai tēnei uiuinga mā te pāwhiri atu ki ia wāhanga i roto i tēpu i raro nei. Pānuihia, whakautua rānei ngā ui i ia wāhanga , kātahi ka pāwhiri ai “continue” e hoki atu ai ki te tēpu ki te whiriwhiri i te wāhanga e whai ake ana o te uiuinga. Mutu ana koe i te uiuinga, pāwhiri ki te pātene “Finish” kei raro i te tēpu e whakatakoto ai ō whakautu. Kā pā me whakautu ngā ui katoa e uia atu ana e matau, kei a koe te tikanga ko ēhea ui e tino hira ana ki a koe.

Mai i te 25 o Pīpiri ki te 31 Whiringa-ā-nuku e pai ana māu te tuku tāpaetanga mai

Ka huaki ngā tono ā te 25 o Pīpiri ka kati ai ā te 31 Whiringa-ā-nuku.

E taea ana e koe te tuku tāpaetanga mai mā te ipurangi, mā te pene tuhituhi rānei

Kei te pae tukutuku o MSD e tuku tāpaetanga māu. Ka ngāwari noa iho māu te tuku whakaaro mai mā tēnei pae tukutuku.

Tukuna mai rānei ō whakaaro ki tēnei īmera nei social_cohesion@msd.govt.nz.

Ka pai hoki ki a mātau mehemea ka whāia te ara o te pene tuhituhi ki te Tari Whakahiato Ora, ki PO Box 1556, Wellington 6140.

Te matatapu me āu kōrero

Ko ngā kōrero ka hōmai e koe ki MSD, e mahi nei ki te whakamōhio ake i te Kāwanatanga kia pēhea rā e whakapakari ake ai te noho ngātahi ā-pāpori. Ka āta tirohia ō whakautu kia kite mai i ngā kaupapa ka rite nei te putaputa mai, ā, ka whakarīpoatahia ka toha ai ki ētahi Tari Kāwanatanga. Ka tāngia hoki he whakarāpopototanga o tēnei rīpoata ki te pae tukutuku o MSD. Ka āta whakaaturia kia kore ai koe e tautohutia. 

E mahi ana te Tari o te Ture me te Tari Taiwhenua kia whakatinana iho i ngā whaikupu i puta i te Rapunga Kōmihana Roera. Kia mōhio mai koe, tēnā pea ka toha atu ētahi o ō whakautu ki tētahi o ēnei Tari mēnā ia ka whakaaro ake he pai ake pea mā ēnei Tari kē hei tātari i ētahi ake o ngā whakautu e hāngai kē ana ki tā rātau e mahi ai. Ko ngā kōrero e toha atu a MSD ki ēnei Tari, ka āta tohahia atu i runga i te haumaru. Tēnā, whakamōhiotia mai mehemea kāore koe i te hiahia toha ēnei kōrero ki a rātau.

Katoa ngā kōrero ka hōmai e koe ki MSD, ka kohikohingia, ka pupurihia, ka hoatu anō ai hai tā te Ture Matatapu 2020 e here ana. Nōu te tikanga kia toro, kia whakatika rānei i ētahi kōrero e mau ana i a MSD mōu.

Kia mōhio mai koe, ētahi pea o ō urupare ka tono a MSD hai kōrero i raro te Ture Whakakite Kōrero 1982. Kaua noa iho e hōmai kōrero e tautohutia ai ko koe tonu, ko tētahi ake rānei. Waihoki, hai mahara anō māu, ina tuku mai ana tō urupare ki MSD ka rīkoata anō hoki ai tō wāhi IP e pai ai tā mātau tautohutia ētahi take haumaru IT.

Te tuku tāpaetanga mā reo kē

Kei ētahi reo ake te uiuinga nei tae rānō ki te reo Māori me te reo ā-Tinana (NZSL). Kei a koe te tikanga ko tehea reo hei tuku tāpaetanga māu.

Mā MSD e whakarite mai kia whakapākehātia ō urupare mā te kaiwhakapākehā ngaio e pai ai tā MSD tātari. Ka whakahoki atu te kaiwhakapākehā i tō uiuinga taketake me te whakapākehātanga ka whakakore tonu ai ēnei kōrero i tōna anō pūnaha. Ka whakawhiti haumaru ai ō kōrero i waenga i te kaiwhakapākehā me MSD, ā, ka noho tika ēnei kōrero i ngā ringaringa o te kaiwhakapākehā e ai ki tā te Ture Matatapu 2020.

Page Response
He kupu whakataki nā te Minita This page has no questions
Te horopaki mō ngā kōrero This page has no questions
Kōrero paku mai mōu anō
0 percent complete
0 of 4 questions answered
1. Ngā putanga noho ngātahi ā-pāpori – He aha ngā tino ki a koe?
0 percent complete
0 of 2 questions answered
2. Ka pehea nei tātau e mōhio ai mēnā ia e whai hua ana ā tātau mahi?
0 percent complete
0 of 2 questions answered
3. Hei tā ngā taunaki e kī nei mō te whakapakari te noho ngātahi ā-pāpori
0 percent complete
0 of 3 questions answered
4. Kia hīkoitia te kōrero kia whakapakari i te noho ngātahi ā-pāpori
0 percent complete
0 of 3 questions answered